Bijeenkomsten & verslagen

'Logistiek motor van de economie'

V Conferentie 'Logistiek motor van de de economie'

17 oktober 2013, van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

De conferentie wordt geleid door Felix Rottenberg

Bereikbaarheid

Ronde Tafel Bereikbaarheid, 17 september 2013, 13.30 - 16.30 uur.

Locatie: PTA, Piet Heinkade 27, Amsterdam

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we de bereikbaarheid van de havenregio verder versterken?

Haven & Metropool

Ronde Tafel Haven & Metropool, 25 september 2013, 14.00 - 17.00 uur, met afsluitend een borrel.

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam.

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we de synergie tussen haven en stad verder versterken? 

Vestigingsklimaat

Ronde Tafel Vestigingsklimaat, 4 oktober 2013, 13.30 - 16.30 uur, met afsluitend een borrel.

Locatie: PTA, Piet Heinkade 27, Amsterdam.

Centraal staat de vraag: wat zijn de belangrijkste factoren die een goed vestigingsklimaat in deze regio bepalen?

MVO/Duurzaamheid

Ronde Tafel MVO / Duurzaamheid, 16 oktober 2013, 16.00 - 18.30 uur, met afsluitend een borrel.

Locatie: Loetje aan het IJ, Bakboard room, Werfkade 14, Amsterdam (Noord, bij NDSM/ Kraanspoor).

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen het Havenbedrijf Amsterdam en haar omgeving samenwerken om elkaars duurzaamheidambities waar te maken?  

Elfrieke van Galen van TheRockGroup is dagvoorzitter en gespreksleider, en Chris Velzeboer van Cargill leidt het thema in.

Milieu & Ruimte

Ronde Tafel Milieu & Ruimte, 18 oktober 2013, 9.30 - 13.00 uur, met afsluitend een lunch.

Locatie: PTA, Piet Heinkade 27, Amsterdam

Jupijn Haffmans van De Gezonde Stad is dagvoorzitter en gespreksleider. Walther Ploos van Amstel, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, leidt het thema in.

Centraal staat de vraag: Op welke wijze kan de havengemeenschap optimaal en duurzaam gebruik maken van de ruimte die haar in de Visie NZKG is gegund, met oog voor leefbaarheid?

Logistiek

Ronde Tafel Logistiek, 18 oktober 2013, 14.00 - 17.00, met afsluitend een borrel.

Locatie: PTA, Piet Heinkade 17, Amsterdam.

Theo Notteboom, van het ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp) van de Universiteit Antwerpen, is dagvoorzitter en gespreksleider.

Centraal staat de vraag: wat zijn de kansen binnen ons bestaande en toekomstige logistieke netwerk en wat betekent dit voor het havenbedrijfsleven?

De volgende deelvragen zijn o.m. onderdeel van de discussie:

Next generation

 

Ronde Tafel Next Generation, 28 oktober 2013, 14.45 tot 17.30 uur, met borrel.

Locatie: Havenzaal, Havengebouw 13e verdieping, De Ruijterkade 7, Amsterdam

Dit is een Ronde Tafel voor studenten logistiek, ruimtelijke ordening en biobased economy.

Centraal staat de vraag: Hoe ziet de haven van 2030 er uit en waar moet Havenbedrijf  Amsterdam zich op richten?

De volgende deelvragen zijn onderdeel van de discussie:

(Nieuwe) energie

Ronde Tafel (Nieuwe) Energie, 29 oktober 2013, 14.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur, afsluitend een borrel.

Locatie: Loetje aan het IJ, Bakboard  room, Werfkade 14, Amsterdam (Noord, bij NDSM/ Kraanspoor).

Gespreksleider is Steve Austen, permanent fellow van Felix Meritis en publicist.

Centraal staat de vraag: hoe kan Amsterdam haar sterke positie t.a.v. energieoverslag (fossiel) benutten om de innovatie en de transitie naar renewables te faciliteren?

Veiligheid

Ronde tafel: veiligheid

Deze Ronde Tafel vond plaats op 9 januari 2014.

1 veiligheidszone in 2030