Veiligheid

maandag, 28 oktober, 2013

Deze Ronde Tafel vond plaats op 9 januari 2014.

1 veiligheidszone in 2030

Ambitie van de Amsterdamse haven voor 2030 is dat het Noordzeekanaalgebied één veiligheidszone is waarbij het veiligheidsbewustzijn continue aandacht heeft en onderdeel is van de besluitvorming. Maatschappelijke ontwikkelingen worden in het veiligheidssystemen meegenomen zodat deze beter aansluiten bij de beleving van de burgers. De haven als hotspot is een gegeven en is een geaccepteerd risico omdat de veiligheid goed georganiseerd is. Publiek / private samenwerking om de continuïteit te borgen voor de omgeving en de bedrijven is randvoorwaardelijk.

Lees verder in het verslag.