(Nieuwe) energie

dinsdag, 29 oktober, 2013

Ronde Tafel (Nieuwe) Energie, 29 oktober 2013, 14.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur, afsluitend een borrel.

Locatie: Loetje aan het IJ, Bakboard  room, Werfkade 14, Amsterdam (Noord, bij NDSM/ Kraanspoor).

Gespreksleider is Steve Austen, permanent fellow van Felix Meritis en publicist.

Centraal staat de vraag: hoe kan Amsterdam haar sterke positie t.a.v. energieoverslag (fossiel) benutten om de innovatie en de transitie naar renewables te faciliteren?

De volgende deelvragen zijn onderdeel van de discussie:

  • Wat is er voor nodig om een belangrijke energiehaven te blijven? Wat moeten we als havenbedrijf doen om ons aan de veranderende energiemarkt aan te passen?
  • Wat er voor nodig om het aandeel van renewables in de haven substantieel te verhogen? En wat is de tijdshorizon?
  • Is onze ambitie haalbaar in relatie tot de huidige situatie (Europees en nationaal beleid, Energieakkoord)?
  • Wat betekent dit voor onze concurrentiepositie? Wat betekent dat voor de regio en voor het Havenbedrijf?

Download hieronder de inleidende factsheet.