Proces

Participatief proces in drie fasen

Het proces van totstandkoming van de Visie 2030 ging maart 2013 van start. We hebben onze klanten en stakeholders op verschillende manieren betrokken, in drie fasen:

  1. Via een groot aantal een-op-een interviews en brede bijeenkomsten in de verkenningsfase
  2. Themagericht in negen Ronde Tafelgesprekken tijdens de verdiepingsfase
  3. Stakeholdergericht in drie werkateliers, tijdens de fase van synthese en vastlegging van de visie


Het proces van totstandkoming


 
We hebben het proces geheel ingericht op dialoog en participatie, omdat ons er veel aan gelegen was de visie in samenspraak met onze omgeving te formuleren. Klanten en stakeholders die we in het proces hebben betrokken:

 • Klanten, havenbedrijfsleven regio
 • Nautische dienstverleners
 • Samenwerkingspartners (w.o. Schiphol)
 • Andere Nederlandse havenbedrijven
 • Bedrijfseven Metropoolregio Amsterdam
 • Ondernemersverenigingen
 • Netwerken (AEB, ALB, Amports, Topteam Energie, Ayop etc)
 • Bewonersverenigingen
 • NGO’s
 • Overheden: Rijk, Provincie, Gemeenten NZKG
 • Overheidsinstellingen
 • Kennisinstellingen / studenten

 

Vervolg

In maart 2014 heeft de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam ingestemd met de visie. De aandelhouder, de gemeente Amsterdam, heeft in juni 2015 eveneens ingestemd met deVisie 2030. De uitvoering van de visie is in volle gang.