Waarom een nieuwe visie?

Havenbedrijf Amsterdam wil de Amsterdamse havenregio ontwikkelen tot een intelligente schakel in zowel het mondiale handelsnetwerk als de regionale economie. Zo versterken we de concurrentiekracht van de metropoolregio Amsterdam en Nederland. Ons doel is om waarde te creëren voor onze klanten en omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om meer tonnen ladingoverslag, maar steeds vaker ook om waarde die we realiseren met nieuwe activiteiten, binnen en buiten ons huidige fysieke en mentale werkterreinen. Daarom is onze missie: ‘grensverleggend waarde creëren’. Dit kunnen en willen we niet alleen doen. We gaan verbindingen aan met partners uit de haven en andere sterke sectoren, regionaal, landelijk en internationaal. Zo zorgen we dat we goed op de hoogte zijn, tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en snel de kennis en kunde bij elkaar kunnen brengen om te innoveren. Samen werken we aan nieuwe logistieke en industriële concepten die niet per se aan één plaats gebonden zijn, zodat we ons blijven ontwikkelen, ook onafhankelijk van de fysieke ruimte en met respect voor de omgeving. Om hier een duurzaam kader aan te geven, hebben we een visie voor de periode tot 2030 ontwikkeld, in samenspraak met onze klanten en stakeholders. Dit is een proces van ruim een jaar geweest. Lees verder onder Proces >>.

Waarom nu?

De omgeving van de Amsterdamse havenregio en het havenbedrijf is in de afgelopen jaren sterk veranderd, door de wereldwijde crisis, de verzelfstandiging van het havenbedrijf en de wens om meer samen op te trekken met de havengemeenten in de regio. De vigerende Havenvisie 2008-2020 is daardoor deels achterhaald. Het havenbedrijf heeft de toekomst van haven en havenbedrijf opnieuw onder de loep genomen, om blijvend de regionale en nationale concurrentiekracht te kunnen versterken. Daartoe hebben we, samen met klanten en stakeholders, een nieuwe Visie voor de periode tot 2030 opgesteld.

In maart 2014 heeft de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam ingestemd met de visie. De gemeente Amsterdam, in haar hoedanigheid van aandeelhouder, heeft in juni 2015 eveneens ingestemd met de Visie 2030.