Verslag > ronde tafel (nieuwe) energie > 29 oktober 2013

woensdag, 20 november, 2013

Vernieuwen vanuit het hart van de business

De leidende positie van de Amsterdamse haven op het vlak van op- en overslag van fos-siele energie vormt een springplank om tot vernieuwing te komen. Zowel in de huidige energievoorziening als op het vlak van duurzame vormen van energie en de biobased economy. Haven, bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten de handen ineen slaan om samen in die sfeer innovatieve producten en activiteiten te ontwikkelen die de energie-transitie bevorderen én waarde creëren voor stad en regio. Het devies daarbij is: ver-nieuw samen met de huidige én nieuwe energiespelers, vanuit het hart van de bestaande business.

Lees verder in de bijlage.