Verslag > ronde tafel next generation > 28 oktober 2013

dinsdag, 29 oktober, 2013

Dromen over de toekomst

Hoe kijken studenten aan tegen de toekomst van de Amsterdamse haven? In een crea-tieve brainstorm rond de nieuwe Havenvisie presenteerden 20 studenten hun dromen voor een innovatieve haven in 2030 die toegevoegde waarde levert aan stad en regio. Een dynamische broedplaats voor bedrijven in de wereld van duurzame energie, circu-laire economie, zakelijke dienstverlening en maakindustrie. Door stad en haven econo-misch en ruimtelijk meer met elkaar te verbinden, krijgt de haven een duidelijk gezicht, dus meer draagvlak bij de bevolking en een wervend internationaal imago als duurzame haven van de toekomst.

Lees verder in de bijlage.