Verslag > ronde tafel milieu & ruimte > 18 oktober 2013

vrijdag, 18 oktober, 2013

Havenbedrijf platform innovatie

Havenbedrijf Amsterdam heeft een stevige groeiambitie, maar de fysieke- en milieuruim-te is beperkt. Hoe die groei op een duurzame manier mogelijk maken, was de vraag tij-dens het ronde tafelgesprek over milieu & ruimte, als onderdeel van het traject rond de nieuwe havenvisie 2030. Slimmer omgaan met ruimte en regelgeving, toepassing van nieuwe technieken, bundeling van vervoersstromen en goede afspraken maken met be-staande en nieuwe bedrijven in de haven kunnen lucht geven. Met het Havenbedrijf als platform en ontmoetingsplaats voor innovatieve bedrijven en oplossingen.

Lees verder in de bijlage.