Verslag > ronde tafel logistiek > 18 oktober 2013

zaterdag, 19 oktober, 2013
Thema: 

Focus op kansrijke niches

Gegeven de ontwikkelingen in de (container)markt en de ambitie van het Havenbedrijf is de verwachting dat het aandeel General Cargo in de Amsterdamse haven aanzienlijk moet groeien de komende decennia. Dit vraagt om slagvaardig optreden door zowel het Havenbedrijf Amsterdam als het havenbedrijfsleven. Goede basisinfrastructuur, optimale service- en dienstverlening, flexibiliteit t.a.v. van de prijzen, soepelere vergunningverle-ning en (gezamenlijke)marketing- en acquisitie activiteiten zijn succesvoorwaarden. Focus daarbij op het uitbouwen van huidige kansrijke niches en het identificeren van aanpalende nichemarkten, was de conclusie van de workshop Logistiek / General Cargo.

Lees verder in de bijlage.